.

Start
Aktualności
Myję zęby, bo wiem dobrze o tym... PDF Drukuj Email
Wpisany przez Aneta Sączawa   
poniedziałek, 26 listopada 2012 17:57

W ramach profilaktyki zdrowia i higieny jamy ustnej w naszej szkole przeprowadzone zostały spotkania dla wszystkich uczniów. Podczas pogadanek pielęgniarka oraz pedagog szkolny rozmawiały z dziećmi o higienie jamy ustnej w zależności od ich zmieniających się potrzeb. Dodatkowo każdy uczeń otrzymał pastę i szczoteczkę do zębów od firmy Colgate -Palmolive ze Świdnicy, za co serdecznie dziękujemy.

 

Poprawiony: poniedziałek, 26 listopada 2012 18:14
 
Stypendia za wybitne osiągnięcia PDF Drukuj Email
Wpisany przez Aneta Sączawa   
wtorek, 13 listopada 2012 20:17

Stypendia za wybitne osiągnięcia

dla uczniów  i studentów Gminy Strzegom

na okres od stycznia do czerwca 2013 r.

termin składania wniosków stypendialnych upływa

15 grudnia 2012 r.

 

Zgodnie z uchwałą Nr 94/04 Rady Miejskiej w Strzegomiu  z dnia 10 listopada 2004r.  w sprawie zasad udzielania stypendiów  za wybitne  osiągnięcia dla uczniów i studentów Gminy Strzegom (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 grudnia 2004r. Nr 237, poz.3655), stypendia przyznawane są szczególnie uzdolnionym uczniom i studentom do 25 roku życia, którzy posiadają udokumentowane osiągnięcia na konkursach  i olimpiadach ogólnopolskich, wojewódzkich oraz powiatowych dotyczące laureatów jak i finalistów a także inne wybitne sukcesy wykraczające ponad przeciętne osiągnięcia w dziedzinie nauki, kultury, sportu, muzyki, plastyki, literatury itp., brane są pod uwagę także wysokie wyniki w nauce, aktywność na rzecz lokalnego środowiska, jak i inne specyficzne okoliczności istotne dla oceny kandydata do wyróżnienia finansowego. Celem stypendiów jest wspieranie rozwoju młodych talentów, pomoc finansowa i promocja najzdolniejszych uczniów i studentów.

Formularz wniosku można pobrać na stronie internetowej

http://bip.strzegom.pl

oraz w  Wydziale Obsługi Interesantów-parter pokój nr 15 (szklane drzwi)

 

Miejsce składania dokumentów:

 

Urząd Miejski w Strzegomiu, Rynek 38, 58-150 Strzegom

Wydział Obsługi Interesantów, parter- pokój nr 15

tel.74/8560-573

 

Miejsce załatwienia sprawy: Wydział Oświaty - pokój 37, tel. 74/8560-584

 
Zajęcia z pierwszej pomocy przedmedycznej PDF Drukuj Email
Wpisany przez Aneta Sączawa   
poniedziałek, 05 listopada 2012 17:57

Pani Krystyna Chmielowiec  rozpoczęła cykl zajęć dotyczących udzielania pierwszej pomocy, w których, jako pierwsi, wzięli uczniowie klasy I, V i VI.

Celem zajęć jest:

  • Poznanie przykładów wielu nieprzewidzianych zdarzeń, w których konieczne są działania pierwszej pomocy.
  • Zaznajomienie uczniów z zasadami udzielania pierwszej pomocy w przypadku zagrożenia życia i zdrowia poszkodowanych.
  • Nauka zachowania się na miejscu wypadku i sposobu prowadzenia akcji ratunkowej.
  • Zrozumienie przez uczniów potrzeby nabywania umiejętności ratownictwa przedmedycznego, co wiąże się z możliwością niesienia pomocy innym.
  • Uczulenie młodego człowieka na krzywdę drugiego.
  • Uświadomienie uczniom wagi udzielania pomocy przedlekarskiej.
  • Doskonalenie umiejętności potrzebnych przy udzielaniu pierwszej pomocy.
  • Kształtowanie postaw humanitarnych.
  • Nabycie umiejętności szybkiego reagowania i podejmowania decyzji.
  • Nauczenie harmonijnego współżycia w grupie, podporządkowania się jej umownym zasadom.

Podczas wykładu teoretycznego dowiedzieli się, jak ułożyć poszkodowanego w pozycji bocznej i udrożnić drogi oddechowe, jak wykonywać masaż serca i sztuczne oddychanie oraz jak powiadomić odpowiednie służby i wezwać pomoc.  Uczniowie mieli okazję wykorzystać wiadomości teoretyczne w praktyce, podczas wykonywania ćwiczeń.

Poprawiony: poniedziałek, 05 listopada 2012 17:59
 
EKO-GRA PDF Drukuj Email
Wpisany przez Aneta Sączawa   
czwartek, 20 września 2012 20:16

17 września, po raz kolejny już, odbyła się EKO-GRA, którą zorganizowały, w ramach gminnego projektu ekologicznego,  Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Strzegomiu  i Fundacja „Bazalt". Uczestniczyły w niej drużyny reprezentujące gminne szkoły podstawowe. Naszą szkołę reprezentowały dwie drużyny:

- w kategorii klas I-III:

1. Emilia Kustra

2. Emilia Ząbek

3. Katarzyna Postawska

Uczennice wspierały wychowawczyni, pani Anna Kustra oraz przedstawicielka rodziców, pani Monika Jeziorska.

- w kategorii klas IV-VI

1. Jakub Hasiak

2. Justyna Wenek

3. Dominika Zdzieblo

wraz z panią Anną Semenowicz i reprezentantką rodziców, panią Agnieszką Wenek.

Uczestnicy wyruszyli spod Centrum Aktywności Społecznej "Karmel" i mieli za zadanie odnaleźć punkty oznaczone na mapie na terenie Strzegomia oraz wskazać miejsca znajdujące się na zdjęciach. Układali również  hasła ekologiczne i rozwiązywali  test z wiedzy ekologicznej.

Gra zakończyła się wspólnym grillowaniem, po którym wręczono nagrody.   W kategorii klas IV-VI nasza szkoła zajęła I miejsce.

 
Sprzątanie świata PDF Drukuj Email
Wpisany przez Aneta Sączawa   
czwartek, 04 października 2012 16:46

 

14 września 2012 roku  uczniowie PSP w Kostrzy brali udział w akcji „Sprzątanie świata”, która w tym roku odbyła się pod hasłem  „Kocham, lubię, szanuję … nie śmiecę” . Celem tego zadania jest kształtowanie u młodych ludzi nawyków dbania o miejsce swojego zamieszkania, segregowania odpadów, wrażliwości na potrzeby przyrody ojczystej.

Poprawiony: środa, 15 maja 2013 10:57
Więcej…
 
Karkonoskie Centrum Edukacji Ekologicznej PDF Drukuj Email
Wpisany przez Aneta Sączawa   
poniedziałek, 29 października 2012 17:30

25 października uczniowie naszej szkoły wzięli udział w lekcji ekologicznej w Karkonoskim Centrum Edukacji Ekologicznej. Podczas zajęć nabyli wiele przydatnych umiejętności i wzbogacili się o nową wiedzę z zakresu przyrody.

Zabawa, która rozpoczęła lekcję zintegrowała uczniów i  nauczyła współpracy podczas pracy w grupie. Było to przydatne podczas dalszej pracy, kiedy dzieci rozpoznawały gatunki drzew rosnących w Karkonoszach i wskazywały różnice pomiędzy nimi na podstawie faktury kory czy kształtu liści. Kształtowały przy tym zmysł obserwacji. Poznały również typy lasów w zależności od pięter roślinnych i przekształceń antropogenicznych.  Poza tym dowiedziały się, jak pomóc przetrwać zwierzętom żyjącym w lesie.  Zwiedziły też interaktywną ekspozycję znajdującą się w centrum.

Ze względu na to, że byliśmy w górach, pani przewodnik nauczyła uczniów jak sygnalizować wypadki w górach.

Zajęcia były pożyteczne i przyjemne, ponieważ odbywały się na świeżym powietrzu, na tle pięknych karkonoskich krajobrazów.

 
Pasowanie na Pierwszoklasistę PDF Drukuj Email
Wpisany przez Aneta Sączawa   
czwartek, 18 października 2012 17:18

Nasi pierwszoklasiści są już pełnoprawnymi uczniami. 18 października zostali oficjalnie przyjęci w krąg społeczności szkolnej.

To ważne wydarzenie uświetnili swoją obecnością Naczelnik Wydziału Oświaty Pani Urszula Podsiadły -Szubert oraz sołtys Kostrzy PanTomasz Jeziorski wraz z przedstawicielkami Rady Sołeckiej.  Na uroczystości obecni byli również rodzice i dziadkowie pierwszoklasistów, którzy nie mniej od swoich pociech przeżywali to ważne wydarzenie.

Poprawiony: piątek, 17 października 2014 08:11
Więcej…
 
Dzień Edukacji Narodowej PDF Drukuj Email
Wpisany przez Aneta Sączawa   
czwartek, 18 października 2012 17:06

12 października świętowaliśmy Dzień Edukacji Narodowej. Dla wszystkich pracowników szkoły oraz zaproszonych gości Pani Aneta Sączawa, wraz z uczniami klas I-VI,  przygotowała uroczysty apel. Wierszami i piosenkami uczniowie podziękowali swoim pedagogom za wkład włożony w ich edukację. Był to również dzień na wesoło, ponieważ uczniowie przedstawili zabawne scenki z życia szkoły.

Wszyscy pracownicy otrzymali pamiątkowe laurki od uczniów. Bardzo miłym akcentem była wizyta przedstawicieli Rady Sołeckiej, którzy również złożyli życzenia i obdarowali pracowników szkoły różami.

 
Projekt "Życie z pasją" PDF Drukuj Email
Wpisany przez Aneta Sączawa   
czwartek, 04 października 2012 17:16

 

Od listopada 2011 roku nasza szkoła realizuje projekt „Życie z pasją”, którego pomysłodawczynią jest Pani Krystyna Chmielowiec. Jego celem jest zapoznanie uczniów z zainteresowaniami mieszkańców z naszego środowiska i pokazanie, że hobby może stać się sposobem na życie.

Uczniowie uczestniczyli w szeregu spotkań z pasjonatami w szkole i poza nią. Odwiedzili remizę strażacką, mieli okazję obejrzeć piękne stroje Zespołu Folklorystycznego „Kostrzanie” oraz trofea kostrzańskich „Sokołów”. Dowiedzieli się również jak stać się profesjonalnym hodowcą gołębi. Uczestnicząc w wykopkach przekonali się jak ciężka jest praca rolnika. Oprócz tego mieli okazję łowić karpie w stawie hodowlanym jednego z mieszkańców Kostrzy.

Równie ciekawe były wizyty pasjonatów w szkole, podczas których dzieci uczyły się lepić pierogi i piec ciasteczka. Nie zabrakło również spotkań artystycznych, w ramach których uczniowie wykonywali piękne stroiki bożonarodzeniowe, palmy wielkanocne i figurki z masy solnej.

Mamy nadzieję, że każdy uczeń wyniósł z tych spotkań coś pożytecznego i być może odnalazł nową pasję.

 
Wycieczka do ZOO i Muzeum Przyrodniczego we Wrocławiu PDF Drukuj Email
Wpisany przez Aneta Sączawa   
czwartek, 04 października 2012 16:45

 

20 września 2012 roku w ramach projektu „Szkoła miejscem integracji ekologicznej” uczniowie klas II-VI PSP w Kostrzy  pojechali na wycieczkę do Wrocławia. Pierwszym punktem programu  było zwiedzenie Muzeum Przyrodniczego. Dzieci z dużym zainteresowaniem przyglądały się ciekawym eksponatom zwierząt z całego świata. Szczególne zainteresowanie wzbudziły szkielety dinozaurów i różnobarwne kolekcje motyli.

Drugim punktem programu było zwiedzenia  Ogrodu Zoologicznego we Wrocławiu. Na szczęście, mimo niekorzystnych prognoz, pogoda nie spłatała figla i uczniowie mogli obserwować egzotyczne  zwierzęta  z różnych części świata. Każde dziecko znalazło  dla siebie coś interesującego.

Do domu wróciliśmy pełni wrażeń.

 
Warsztaty przyrodnicze w Wąwozie Myśliborskim PDF Drukuj Email
Wpisany przez Aneta Sączawa   
czwartek, 04 października 2012 16:43

 

5 września 2012 roku uczniowie klas I-VI wzięli udział w warsztatach przyrodniczych, które odbyły się w Wąwozie Myśliborskim w ramach realizowanego projektu ekologicznego. Dzieci zostały podzielone na kilkuosobowe grupy i rywalizowały między sobą w rozpoznawaniu drzew, krzewów i roślin ziemnych. Z dużym zainteresowaniem słuchały również opowiadań o przyrodzie. Na łonie natury  bawiły się w gry przyrodnicze zaaranżowane przez panią przewodnik. Warsztaty zakończyły się pieczeniem kiełbasek przy ognisku.

Poprawiony: czwartek, 04 października 2012 16:48
 
« pierwszapoprzednia616263646566następnaostatnia »


Dzisiaj jest: Niedziela
9 Maja 2021
Imieniny obchodzą
Beatus, Bożydar, Grzegorz, Job,
Karolina, Mikołaj

Do końca roku zostało 237 dni.
Zodiak: Byk
Naszą witrynę przegląda teraz 17 gości 
Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: joomla templates vps Valid XHTML and CSS.

Projekty w jakich nasza szkoła bierze udział 

oraz Nasza Gmina