.

Start
Aktualności
III Gminny Konkurs Recytatorski z Języka Angielskiego PDF Drukuj Email
Wpisany przez Aneta Sączawa   
czwartek, 15 listopada 2012 17:50

15 listopada 2012 roku w Publicznej Szkole Podstawowej w Kostrzy odbył się III GMINNY KONKURS RECYTATORSKI Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO, którego organizatorką jest Pani Małgorzata Głuszczak. Uczestnicy przepięknie recytowali wybrane przez siebie wiersze urozmaicając je drobnymi elementami teatralnymi.

Głównym celem konkursu było szerzenie zainteresowania nauką języka angielskiego wśród uczniów.

Ocenie podlegały następujące elementy:

- dobór utworu,

- interpretacja tekstu,

- wymowa/akcent,

- ogólny wyraz artystyczny.

Szczególnym gościem konkursu była konsultantka metodyczna z Oxford University Press – Agata Golonka.

Uczniowie prezentowali się w 2 kategoriach: klasy I-III i IV-VI.

Zwycięzcami zostali:

Klasy I-III

I miejsce: Michał Czekatowski  – ZSP Stanowice

II miejsce: Emilia Kisielewska – PSP 4 Strzegom

III miejsce: Martyna Malecha– PSP Kostrza

 

Klasy IV-VI

I miejsce: Jakub Podlewski PSP 2 Strzegom

II miejsce: Kamil Pacan Kamil – ZSP Stanowice

III miejsce: Jakub Nejman – PSP 4 Strzegom

 

Poprawiony: wtorek, 02 kwietnia 2013 11:23
 
Sprawny Dolnoślązaczek PDF Drukuj Email
Wpisany przez Aneta Sączawa   
sobota, 01 grudnia 2012 17:38

Uczniowie klasy II i III w roku szkolnym 2012/2013 uczestniczą w projekcie Sprawny Dolnoślązaczek, który realizuje Pani Justyna Fedyczkowska. Celem programu jest zachęcanie uczniów do podejmowania nowych form aktywności ruchowej oraz rozwijanie sprawności fizycznej ze szczególnym uwzględnieniem koordynacji wzrokowo – ruchowej.

W ciągu całego roku szkolnego uczniowie zdobywać będą różne sprawności (rowerzysty, gimnastyka, saneczkarza, lekkoatlety, piłkarza), które będą udokumentowane na specjalnych legitymacjach.

Podczas zdobywania sprawności brane pod uwagę będą indywidualne predyspozycje i możliwości każdego ucznia, a także jego wysiłek i postępy w dochodzeniu do celu.

Życzymy wszystkim uczniom zdobycia wszystkich sprawności, ale przede wszystkim satysfakcji z ich zdobywania i dobrej zabawy.

Poprawiony: środa, 05 grudnia 2012 17:41
 
Myję zęby, bo wiem dobrze o tym... PDF Drukuj Email
Wpisany przez Aneta Sączawa   
poniedziałek, 26 listopada 2012 17:57

W ramach profilaktyki zdrowia i higieny jamy ustnej w naszej szkole przeprowadzone zostały spotkania dla wszystkich uczniów. Podczas pogadanek pielęgniarka oraz pedagog szkolny rozmawiały z dziećmi o higienie jamy ustnej w zależności od ich zmieniających się potrzeb. Dodatkowo każdy uczeń otrzymał pastę i szczoteczkę do zębów od firmy Colgate -Palmolive ze Świdnicy, za co serdecznie dziękujemy.

 

Poprawiony: poniedziałek, 26 listopada 2012 18:14
 
Stypendia za wybitne osiągnięcia PDF Drukuj Email
Wpisany przez Aneta Sączawa   
wtorek, 13 listopada 2012 20:17

Stypendia za wybitne osiągnięcia

dla uczniów  i studentów Gminy Strzegom

na okres od stycznia do czerwca 2013 r.

termin składania wniosków stypendialnych upływa

15 grudnia 2012 r.

 

Zgodnie z uchwałą Nr 94/04 Rady Miejskiej w Strzegomiu  z dnia 10 listopada 2004r.  w sprawie zasad udzielania stypendiów  za wybitne  osiągnięcia dla uczniów i studentów Gminy Strzegom (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 grudnia 2004r. Nr 237, poz.3655), stypendia przyznawane są szczególnie uzdolnionym uczniom i studentom do 25 roku życia, którzy posiadają udokumentowane osiągnięcia na konkursach  i olimpiadach ogólnopolskich, wojewódzkich oraz powiatowych dotyczące laureatów jak i finalistów a także inne wybitne sukcesy wykraczające ponad przeciętne osiągnięcia w dziedzinie nauki, kultury, sportu, muzyki, plastyki, literatury itp., brane są pod uwagę także wysokie wyniki w nauce, aktywność na rzecz lokalnego środowiska, jak i inne specyficzne okoliczności istotne dla oceny kandydata do wyróżnienia finansowego. Celem stypendiów jest wspieranie rozwoju młodych talentów, pomoc finansowa i promocja najzdolniejszych uczniów i studentów.

Formularz wniosku można pobrać na stronie internetowej

http://bip.strzegom.pl

oraz w  Wydziale Obsługi Interesantów-parter pokój nr 15 (szklane drzwi)

 

Miejsce składania dokumentów:

 

Urząd Miejski w Strzegomiu, Rynek 38, 58-150 Strzegom

Wydział Obsługi Interesantów, parter- pokój nr 15

tel.74/8560-573

 

Miejsce załatwienia sprawy: Wydział Oświaty - pokój 37, tel. 74/8560-584

 
Zajęcia z pierwszej pomocy przedmedycznej PDF Drukuj Email
Wpisany przez Aneta Sączawa   
poniedziałek, 05 listopada 2012 17:57

Pani Krystyna Chmielowiec  rozpoczęła cykl zajęć dotyczących udzielania pierwszej pomocy, w których, jako pierwsi, wzięli uczniowie klasy I, V i VI.

Celem zajęć jest:

  • Poznanie przykładów wielu nieprzewidzianych zdarzeń, w których konieczne są działania pierwszej pomocy.
  • Zaznajomienie uczniów z zasadami udzielania pierwszej pomocy w przypadku zagrożenia życia i zdrowia poszkodowanych.
  • Nauka zachowania się na miejscu wypadku i sposobu prowadzenia akcji ratunkowej.
  • Zrozumienie przez uczniów potrzeby nabywania umiejętności ratownictwa przedmedycznego, co wiąże się z możliwością niesienia pomocy innym.
  • Uczulenie młodego człowieka na krzywdę drugiego.
  • Uświadomienie uczniom wagi udzielania pomocy przedlekarskiej.
  • Doskonalenie umiejętności potrzebnych przy udzielaniu pierwszej pomocy.
  • Kształtowanie postaw humanitarnych.
  • Nabycie umiejętności szybkiego reagowania i podejmowania decyzji.
  • Nauczenie harmonijnego współżycia w grupie, podporządkowania się jej umownym zasadom.

Podczas wykładu teoretycznego dowiedzieli się, jak ułożyć poszkodowanego w pozycji bocznej i udrożnić drogi oddechowe, jak wykonywać masaż serca i sztuczne oddychanie oraz jak powiadomić odpowiednie służby i wezwać pomoc.  Uczniowie mieli okazję wykorzystać wiadomości teoretyczne w praktyce, podczas wykonywania ćwiczeń.

Poprawiony: poniedziałek, 05 listopada 2012 17:59
 
EKO-GRA PDF Drukuj Email
Wpisany przez Aneta Sączawa   
czwartek, 20 września 2012 20:16

17 września, po raz kolejny już, odbyła się EKO-GRA, którą zorganizowały, w ramach gminnego projektu ekologicznego,  Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Strzegomiu  i Fundacja „Bazalt". Uczestniczyły w niej drużyny reprezentujące gminne szkoły podstawowe. Naszą szkołę reprezentowały dwie drużyny:

- w kategorii klas I-III:

1. Emilia Kustra

2. Emilia Ząbek

3. Katarzyna Postawska

Uczennice wspierały wychowawczyni, pani Anna Kustra oraz przedstawicielka rodziców, pani Monika Jeziorska.

- w kategorii klas IV-VI

1. Jakub Hasiak

2. Justyna Wenek

3. Dominika Zdzieblo

wraz z panią Anną Semenowicz i reprezentantką rodziców, panią Agnieszką Wenek.

Uczestnicy wyruszyli spod Centrum Aktywności Społecznej "Karmel" i mieli za zadanie odnaleźć punkty oznaczone na mapie na terenie Strzegomia oraz wskazać miejsca znajdujące się na zdjęciach. Układali również  hasła ekologiczne i rozwiązywali  test z wiedzy ekologicznej.

Gra zakończyła się wspólnym grillowaniem, po którym wręczono nagrody.   W kategorii klas IV-VI nasza szkoła zajęła I miejsce.

 
Sprzątanie świata PDF Drukuj Email
Wpisany przez Aneta Sączawa   
czwartek, 04 października 2012 16:46

 

14 września 2012 roku  uczniowie PSP w Kostrzy brali udział w akcji „Sprzątanie świata”, która w tym roku odbyła się pod hasłem  „Kocham, lubię, szanuję … nie śmiecę” . Celem tego zadania jest kształtowanie u młodych ludzi nawyków dbania o miejsce swojego zamieszkania, segregowania odpadów, wrażliwości na potrzeby przyrody ojczystej.

Poprawiony: środa, 15 maja 2013 10:57
Więcej…
 
Karkonoskie Centrum Edukacji Ekologicznej PDF Drukuj Email
Wpisany przez Aneta Sączawa   
poniedziałek, 29 października 2012 17:30

25 października uczniowie naszej szkoły wzięli udział w lekcji ekologicznej w Karkonoskim Centrum Edukacji Ekologicznej. Podczas zajęć nabyli wiele przydatnych umiejętności i wzbogacili się o nową wiedzę z zakresu przyrody.

Zabawa, która rozpoczęła lekcję zintegrowała uczniów i  nauczyła współpracy podczas pracy w grupie. Było to przydatne podczas dalszej pracy, kiedy dzieci rozpoznawały gatunki drzew rosnących w Karkonoszach i wskazywały różnice pomiędzy nimi na podstawie faktury kory czy kształtu liści. Kształtowały przy tym zmysł obserwacji. Poznały również typy lasów w zależności od pięter roślinnych i przekształceń antropogenicznych.  Poza tym dowiedziały się, jak pomóc przetrwać zwierzętom żyjącym w lesie.  Zwiedziły też interaktywną ekspozycję znajdującą się w centrum.

Ze względu na to, że byliśmy w górach, pani przewodnik nauczyła uczniów jak sygnalizować wypadki w górach.

Zajęcia były pożyteczne i przyjemne, ponieważ odbywały się na świeżym powietrzu, na tle pięknych karkonoskich krajobrazów.

 
Pasowanie na Pierwszoklasistę PDF Drukuj Email
Wpisany przez Aneta Sączawa   
czwartek, 18 października 2012 17:18

Nasi pierwszoklasiści są już pełnoprawnymi uczniami. 18 października zostali oficjalnie przyjęci w krąg społeczności szkolnej.

To ważne wydarzenie uświetnili swoją obecnością Naczelnik Wydziału Oświaty Pani Urszula Podsiadły -Szubert oraz sołtys Kostrzy PanTomasz Jeziorski wraz z przedstawicielkami Rady Sołeckiej.  Na uroczystości obecni byli również rodzice i dziadkowie pierwszoklasistów, którzy nie mniej od swoich pociech przeżywali to ważne wydarzenie.

Poprawiony: piątek, 17 października 2014 08:11
Więcej…
 
Dzień Edukacji Narodowej PDF Drukuj Email
Wpisany przez Aneta Sączawa   
czwartek, 18 października 2012 17:06

12 października świętowaliśmy Dzień Edukacji Narodowej. Dla wszystkich pracowników szkoły oraz zaproszonych gości Pani Aneta Sączawa, wraz z uczniami klas I-VI,  przygotowała uroczysty apel. Wierszami i piosenkami uczniowie podziękowali swoim pedagogom za wkład włożony w ich edukację. Był to również dzień na wesoło, ponieważ uczniowie przedstawili zabawne scenki z życia szkoły.

Wszyscy pracownicy otrzymali pamiątkowe laurki od uczniów. Bardzo miłym akcentem była wizyta przedstawicieli Rady Sołeckiej, którzy również złożyli życzenia i obdarowali pracowników szkoły różami.

 
Projekt "Życie z pasją" PDF Drukuj Email
Wpisany przez Aneta Sączawa   
czwartek, 04 października 2012 17:16

 

Od listopada 2011 roku nasza szkoła realizuje projekt „Życie z pasją”, którego pomysłodawczynią jest Pani Krystyna Chmielowiec. Jego celem jest zapoznanie uczniów z zainteresowaniami mieszkańców z naszego środowiska i pokazanie, że hobby może stać się sposobem na życie.

Uczniowie uczestniczyli w szeregu spotkań z pasjonatami w szkole i poza nią. Odwiedzili remizę strażacką, mieli okazję obejrzeć piękne stroje Zespołu Folklorystycznego „Kostrzanie” oraz trofea kostrzańskich „Sokołów”. Dowiedzieli się również jak stać się profesjonalnym hodowcą gołębi. Uczestnicząc w wykopkach przekonali się jak ciężka jest praca rolnika. Oprócz tego mieli okazję łowić karpie w stawie hodowlanym jednego z mieszkańców Kostrzy.

Równie ciekawe były wizyty pasjonatów w szkole, podczas których dzieci uczyły się lepić pierogi i piec ciasteczka. Nie zabrakło również spotkań artystycznych, w ramach których uczniowie wykonywali piękne stroiki bożonarodzeniowe, palmy wielkanocne i figurki z masy solnej.

Mamy nadzieję, że każdy uczeń wyniósł z tych spotkań coś pożytecznego i być może odnalazł nową pasję.

 
« pierwszapoprzednia51525354555657585960następnaostatnia »


Dzisiaj jest: Czwartek
23 Stycznia 2020
Imieniny obchodzą
Emerencja, Ildefons, Jan, Klemens,
Maria, Rajmund, Rajmunda, Wrócisława

Do końca roku zostało 344 dni.
Zodiak: Wodnik
Naszą witrynę przegląda teraz 8 gości 
Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: joomla templates vps Valid XHTML and CSS.

Projekty w jakich nasza szkoła bierze udział 

oraz Nasza Gmina