.

Start
Aktualności
Mikołajki PDF Drukuj Email
Wpisany przez Aneta Sączawa   
piątek, 07 grudnia 2012 14:10

6 grudnia naszą szkołę odwiedzili  Mikołaj i śnieżynki.  W ich role wcieliły się zaprzyjaźnione uczennice z jednego

ze świdnickich liceów. Wszystkie dzieci zostały obdarowane paczkami ze słodyczami, jednak nie za darmo.

Musiały „wykupić” je odpowiadając  na pytania zadane przez Świętego. Pytań nie uniknęły nawet nauczycielki,

dla których również przygotowano miłe upominki.

Nie lada niespodzianką były nowe zabawki, które otrzymały „maluchy” do swojej sali oraz przenośny kosz do gry

podarowany szkole przez sponsorów, którym serdecznie dziękujemy.

Z niecierpliwością czekamy na równie radosny dzień 6 grudnia w przyszłym roku.

 
Wieczór poezji i piosenki dla Jana Pawła II PDF Drukuj Email
Wpisany przez Aneta Sączawa   
poniedziałek, 26 listopada 2012 18:24

21 listopada w Goczałkowie odbył się wieczór poezji i piosenki o Janie Pawle II. W wydarzeniu tym brały udział zarówno szkoły należące do Rodziny Szkół im. Jana Pawła II jak i inne zaprzyjaźnione placówki. Były to: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II z Kostrzy, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki z Goczałkowa, Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II ze Strzegomia, Gimnazjum im. Sługi Bożej Anny Jenke z Jaroszowa i Gimnazjum im. Władysława Reymonta z Marcinowic. Gospodarzem było Gimnazjum im. Jana Pawła II z Goczałkowa. Uczniowie recytowali wiersze o Papieżu i te napisane przez Jana Pawła II. Śpiewali również pieśni poświęcone Papieżowi.

Naszą szkołę reprezentowały Ola Jakubowska, Emilka Kustra, Emilka Ząbek, Zuzia Mikołajczak, Justyna Wenek i Oliwia Król. Dziewczynki popisały się piękną recytacją i śpiewem.

Wieczór ten był niezwykły, a powagę potęgowała myśl, że mówiono o Patronie przybyłych szkół i o Wielkim Polaku, którym był Jan Paweł II.

 

 
Próbna ewakuacja przeciwpożarowa PDF Drukuj Email
Wpisany przez Aneta Sączawa   
niedziela, 02 grudnia 2012 17:50

Dnia 28 listopada 2012 r. odbyła się w naszej szkole próbna ewakuacja przeciwpożarowa. O zagrożeniu i konieczności natychmiastowego opuszczenia budynku szkoły powiadomił wszystkich trzykrotny sygnał dźwiękowy. Zaraz po usłyszeniu alarmu wszyscy wyszli na zewnątrz - miejscem zbiórki był plac przed budynkiem świetlicy.

Po przyjęciu raportów od nauczycieli sprawujących opiekę nad uczniami Pani Dyrektor odwołała alarm.

Ewakuację przeprowadzili Strażacy z OSP w Świebodzicach. Cała akcja przebiegła bardzo sprawnie - opuszczenie budynku szkoły zajęło nam niespełna trzy minuty.

Przypomnijmy, że przeprowadzanie tego rodzaju ćwiczeń służy przede wszystkim podwyższeniu bezpieczeństwa uczniów i pracowników szkoły, sprawdzeniu znajomości planu ewakuacyjnego oraz wyciągnięciu cennych wniosków dotyczących bezpieczeństwa.

Poprawiony: czwartek, 06 grudnia 2012 20:55
 
III Gminny Konkurs Recytatorski z Języka Angielskiego PDF Drukuj Email
Wpisany przez Aneta Sączawa   
czwartek, 15 listopada 2012 17:50

15 listopada 2012 roku w Publicznej Szkole Podstawowej w Kostrzy odbył się III GMINNY KONKURS RECYTATORSKI Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO, którego organizatorką jest Pani Małgorzata Głuszczak. Uczestnicy przepięknie recytowali wybrane przez siebie wiersze urozmaicając je drobnymi elementami teatralnymi.

Głównym celem konkursu było szerzenie zainteresowania nauką języka angielskiego wśród uczniów.

Ocenie podlegały następujące elementy:

- dobór utworu,

- interpretacja tekstu,

- wymowa/akcent,

- ogólny wyraz artystyczny.

Szczególnym gościem konkursu była konsultantka metodyczna z Oxford University Press – Agata Golonka.

Uczniowie prezentowali się w 2 kategoriach: klasy I-III i IV-VI.

Zwycięzcami zostali:

Klasy I-III

I miejsce: Michał Czekatowski  – ZSP Stanowice

II miejsce: Emilia Kisielewska – PSP 4 Strzegom

III miejsce: Martyna Malecha– PSP Kostrza

 

Klasy IV-VI

I miejsce: Jakub Podlewski PSP 2 Strzegom

II miejsce: Kamil Pacan Kamil – ZSP Stanowice

III miejsce: Jakub Nejman – PSP 4 Strzegom

 

Poprawiony: wtorek, 02 kwietnia 2013 11:23
 
Sprawny Dolnoślązaczek PDF Drukuj Email
Wpisany przez Aneta Sączawa   
sobota, 01 grudnia 2012 17:38

Uczniowie klasy II i III w roku szkolnym 2012/2013 uczestniczą w projekcie Sprawny Dolnoślązaczek, który realizuje Pani Justyna Fedyczkowska. Celem programu jest zachęcanie uczniów do podejmowania nowych form aktywności ruchowej oraz rozwijanie sprawności fizycznej ze szczególnym uwzględnieniem koordynacji wzrokowo – ruchowej.

W ciągu całego roku szkolnego uczniowie zdobywać będą różne sprawności (rowerzysty, gimnastyka, saneczkarza, lekkoatlety, piłkarza), które będą udokumentowane na specjalnych legitymacjach.

Podczas zdobywania sprawności brane pod uwagę będą indywidualne predyspozycje i możliwości każdego ucznia, a także jego wysiłek i postępy w dochodzeniu do celu.

Życzymy wszystkim uczniom zdobycia wszystkich sprawności, ale przede wszystkim satysfakcji z ich zdobywania i dobrej zabawy.

Poprawiony: środa, 05 grudnia 2012 17:41
 
Myję zęby, bo wiem dobrze o tym... PDF Drukuj Email
Wpisany przez Aneta Sączawa   
poniedziałek, 26 listopada 2012 17:57

W ramach profilaktyki zdrowia i higieny jamy ustnej w naszej szkole przeprowadzone zostały spotkania dla wszystkich uczniów. Podczas pogadanek pielęgniarka oraz pedagog szkolny rozmawiały z dziećmi o higienie jamy ustnej w zależności od ich zmieniających się potrzeb. Dodatkowo każdy uczeń otrzymał pastę i szczoteczkę do zębów od firmy Colgate -Palmolive ze Świdnicy, za co serdecznie dziękujemy.

 

Poprawiony: poniedziałek, 26 listopada 2012 18:14
 
Stypendia za wybitne osiągnięcia PDF Drukuj Email
Wpisany przez Aneta Sączawa   
wtorek, 13 listopada 2012 20:17

Stypendia za wybitne osiągnięcia

dla uczniów  i studentów Gminy Strzegom

na okres od stycznia do czerwca 2013 r.

termin składania wniosków stypendialnych upływa

15 grudnia 2012 r.

 

Zgodnie z uchwałą Nr 94/04 Rady Miejskiej w Strzegomiu  z dnia 10 listopada 2004r.  w sprawie zasad udzielania stypendiów  za wybitne  osiągnięcia dla uczniów i studentów Gminy Strzegom (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 grudnia 2004r. Nr 237, poz.3655), stypendia przyznawane są szczególnie uzdolnionym uczniom i studentom do 25 roku życia, którzy posiadają udokumentowane osiągnięcia na konkursach  i olimpiadach ogólnopolskich, wojewódzkich oraz powiatowych dotyczące laureatów jak i finalistów a także inne wybitne sukcesy wykraczające ponad przeciętne osiągnięcia w dziedzinie nauki, kultury, sportu, muzyki, plastyki, literatury itp., brane są pod uwagę także wysokie wyniki w nauce, aktywność na rzecz lokalnego środowiska, jak i inne specyficzne okoliczności istotne dla oceny kandydata do wyróżnienia finansowego. Celem stypendiów jest wspieranie rozwoju młodych talentów, pomoc finansowa i promocja najzdolniejszych uczniów i studentów.

Formularz wniosku można pobrać na stronie internetowej

http://bip.strzegom.pl

oraz w  Wydziale Obsługi Interesantów-parter pokój nr 15 (szklane drzwi)

 

Miejsce składania dokumentów:

 

Urząd Miejski w Strzegomiu, Rynek 38, 58-150 Strzegom

Wydział Obsługi Interesantów, parter- pokój nr 15

tel.74/8560-573

 

Miejsce załatwienia sprawy: Wydział Oświaty - pokój 37, tel. 74/8560-584

 
Zajęcia z pierwszej pomocy przedmedycznej PDF Drukuj Email
Wpisany przez Aneta Sączawa   
poniedziałek, 05 listopada 2012 17:57

Pani Krystyna Chmielowiec  rozpoczęła cykl zajęć dotyczących udzielania pierwszej pomocy, w których, jako pierwsi, wzięli uczniowie klasy I, V i VI.

Celem zajęć jest:

  • Poznanie przykładów wielu nieprzewidzianych zdarzeń, w których konieczne są działania pierwszej pomocy.
  • Zaznajomienie uczniów z zasadami udzielania pierwszej pomocy w przypadku zagrożenia życia i zdrowia poszkodowanych.
  • Nauka zachowania się na miejscu wypadku i sposobu prowadzenia akcji ratunkowej.
  • Zrozumienie przez uczniów potrzeby nabywania umiejętności ratownictwa przedmedycznego, co wiąże się z możliwością niesienia pomocy innym.
  • Uczulenie młodego człowieka na krzywdę drugiego.
  • Uświadomienie uczniom wagi udzielania pomocy przedlekarskiej.
  • Doskonalenie umiejętności potrzebnych przy udzielaniu pierwszej pomocy.
  • Kształtowanie postaw humanitarnych.
  • Nabycie umiejętności szybkiego reagowania i podejmowania decyzji.
  • Nauczenie harmonijnego współżycia w grupie, podporządkowania się jej umownym zasadom.

Podczas wykładu teoretycznego dowiedzieli się, jak ułożyć poszkodowanego w pozycji bocznej i udrożnić drogi oddechowe, jak wykonywać masaż serca i sztuczne oddychanie oraz jak powiadomić odpowiednie służby i wezwać pomoc.  Uczniowie mieli okazję wykorzystać wiadomości teoretyczne w praktyce, podczas wykonywania ćwiczeń.

Poprawiony: poniedziałek, 05 listopada 2012 17:59
 
EKO-GRA PDF Drukuj Email
Wpisany przez Aneta Sączawa   
czwartek, 20 września 2012 20:16

17 września, po raz kolejny już, odbyła się EKO-GRA, którą zorganizowały, w ramach gminnego projektu ekologicznego,  Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Strzegomiu  i Fundacja „Bazalt". Uczestniczyły w niej drużyny reprezentujące gminne szkoły podstawowe. Naszą szkołę reprezentowały dwie drużyny:

- w kategorii klas I-III:

1. Emilia Kustra

2. Emilia Ząbek

3. Katarzyna Postawska

Uczennice wspierały wychowawczyni, pani Anna Kustra oraz przedstawicielka rodziców, pani Monika Jeziorska.

- w kategorii klas IV-VI

1. Jakub Hasiak

2. Justyna Wenek

3. Dominika Zdzieblo

wraz z panią Anną Semenowicz i reprezentantką rodziców, panią Agnieszką Wenek.

Uczestnicy wyruszyli spod Centrum Aktywności Społecznej "Karmel" i mieli za zadanie odnaleźć punkty oznaczone na mapie na terenie Strzegomia oraz wskazać miejsca znajdujące się na zdjęciach. Układali również  hasła ekologiczne i rozwiązywali  test z wiedzy ekologicznej.

Gra zakończyła się wspólnym grillowaniem, po którym wręczono nagrody.   W kategorii klas IV-VI nasza szkoła zajęła I miejsce.

 
Sprzątanie świata PDF Drukuj Email
Wpisany przez Aneta Sączawa   
czwartek, 04 października 2012 16:46

 

14 września 2012 roku  uczniowie PSP w Kostrzy brali udział w akcji „Sprzątanie świata”, która w tym roku odbyła się pod hasłem  „Kocham, lubię, szanuję … nie śmiecę” . Celem tego zadania jest kształtowanie u młodych ludzi nawyków dbania o miejsce swojego zamieszkania, segregowania odpadów, wrażliwości na potrzeby przyrody ojczystej.

Poprawiony: środa, 15 maja 2013 10:57
Więcej…
 
Karkonoskie Centrum Edukacji Ekologicznej PDF Drukuj Email
Wpisany przez Aneta Sączawa   
poniedziałek, 29 października 2012 17:30

25 października uczniowie naszej szkoły wzięli udział w lekcji ekologicznej w Karkonoskim Centrum Edukacji Ekologicznej. Podczas zajęć nabyli wiele przydatnych umiejętności i wzbogacili się o nową wiedzę z zakresu przyrody.

Zabawa, która rozpoczęła lekcję zintegrowała uczniów i  nauczyła współpracy podczas pracy w grupie. Było to przydatne podczas dalszej pracy, kiedy dzieci rozpoznawały gatunki drzew rosnących w Karkonoszach i wskazywały różnice pomiędzy nimi na podstawie faktury kory czy kształtu liści. Kształtowały przy tym zmysł obserwacji. Poznały również typy lasów w zależności od pięter roślinnych i przekształceń antropogenicznych.  Poza tym dowiedziały się, jak pomóc przetrwać zwierzętom żyjącym w lesie.  Zwiedziły też interaktywną ekspozycję znajdującą się w centrum.

Ze względu na to, że byliśmy w górach, pani przewodnik nauczyła uczniów jak sygnalizować wypadki w górach.

Zajęcia były pożyteczne i przyjemne, ponieważ odbywały się na świeżym powietrzu, na tle pięknych karkonoskich krajobrazów.

 
« pierwszapoprzednia515253545556następnaostatnia »


Dzisiaj jest: Poniedziałek
23 Września 2019
Imieniny obchodzą
Boguchwała, Bogusław, Libert,
Minodora, Tekla

Do końca roku zostało 100 dni.
Zodiak: Waga
Naszą witrynę przegląda teraz 19 gości 
Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: joomla templates vps Valid XHTML and CSS.

Projekty w jakich nasza szkoła bierze udział 

oraz Nasza Gmina