.

Start
Aktualności
Najmłodsi świętowali Dzień Dziecka PDF Drukuj Email
Wpisany przez Aneta Sączawa   
czwartek, 03 czerwca 2021 18:26

1 czerwca najmłodsi uczniowie naszej szkoły świętowali Dzień Dziecka. Wszystkie atrakcje odbyły się na świeżym powietrzu. Dzieci brały udział w zawodach sportowych, takich jak skoki w worku, rzut do celu, przeciąganie liny czy drużynowe podawanie piłki. Nie obyło się też bez gry w piłkę, malowania kredą i zabaw muzycznych, po których wszyscy udali się na ognisko, aby zjeść pyszne kiełbaski.

Tego dnia dopisała nie tylko pogoda, ale również humory dzieciom, i wesołej zabawie nie było końca.

 
Animacja o życiu Jana Pawła II PDF Drukuj Email
Wpisany przez Aneta Sączawa   
czwartek, 13 maja 2021 10:31
W związku z 40-tą rocznicą zamachu na życie  Jana Pawła II zachęcamy do obejrzenia pierwszej z sześciu animacji o Janie Pawle II z cyklu „(ZA)ATAKOWANY”.
Poprawiony: czwartek, 13 maja 2021 10:33
 
Wiemy, jak chronić swoje dane osobowe PDF Drukuj Email
Wpisany przez Aneta Sączawa   
niedziela, 25 kwietnia 2021 10:50

W ramach programu „Bezpieczny Dolnoślązak” w przedszkolu i klasach 1 – 3 zorganizowano zajęcia na temat ochrony danych osobowych. W Internecie czyha bardzo dużo niebezpieczeństw i bardzo ważne jest, aby od najmłodszych lat uczyć dzieci, jakie dane są ważne i dlaczego nie wolno ich podawać obcym osobom.

Po obejrzeniu filmu o  ochronie swoich danych przedszkolaki dowiedziały się o zagrożeniach płynących z sieci i stworzyły krótki filmik, w którym opowiedziały jak bezpiecznie korzystać z Internetu.

Uczniowie klas 1 – 3 uczestniczyli w cyklu zajęć wychowawczych (stacjonarnie i on-line) opartych o scenariusz zajęć „Ochrona danych w Internecie”. Poznały tam zasady bezpiecznego korzystania z Internetu. Brały udział w dyskusji na temat zachowania postaci z filmu „Małe zdjęcie – duży problem” oraz zapoznały się z danymi szczególnie chronionymi, które nie powinny być przekazywane dalej, zwłaszcza obcym podczas przeglądania stron internetowych.

Na koniec zawieszono na drzwiach sal i  rozesłano za pomocą dziennika elektronicznego ulotki informujące zarówno uczniów jak i ich rodziców o bezpiecznym korzystaniu z Internetu.

 
Dzień Książki PDF Drukuj Email
Wpisany przez Aneta Sączawa   
niedziela, 25 kwietnia 2021 10:41

23 kwietnia obie grupy przedszkolne świętowały Dzień Książki. Poznały budowę książki, dowiedziały się, jak ona powstaje. Rozwiązywały zagadki dotyczące bajek znanych im właśnie z książek, kolorowały ulubione postacie oraz odwiedziły bibliotekę szkolną. Aby uczcić Dzień Książki każda grupa wybrała książeczkę, która została przeczytana podczas zajęć.

 
Przedszkolaki świętowały Dzień Ziemi PDF Drukuj Email
Wpisany przez Aneta Sączawa   
niedziela, 25 kwietnia 2021 10:36

22 kwietnia przedszkolaki obchodziły Dzień Ziemi. W tym szczególnym dla naszej planety dniu uczyły się, jak o nią dbać i co robić, by była zadbana. Obejrzały film edukacyjny, który utrwalił uzyskaną do tej pory wiedzę. Podczas zajęć segregowały odpady oraz wykonały piękne prace plastyczne, które teraz ozdabiają sale przedszkolne.

 
Nasze dzieci segregują śmieci PDF Drukuj Email
Wpisany przez Aneta Sączawa   
niedziela, 25 kwietnia 2021 10:28

W ramach działań związanych z realizacją projektu " NASZE DZIECI SEGREGUJĄ ŚMIECI" oraz obchodów Dnia Ziemi uczniowie klasy drugiej wzięli udział w zajęciach edukacyjnych, podczas których przypominali sobie zasady zachowania sprzyjające ochronie środowiska, utrwalili wiedzę dotyczącą właściwej segregacji śmieci oraz poznali znaczenie słowa: RECYKLING. Nie zabrakło także żywej dyskusji  uczniów w tym temacie. Efektem zajęć było wymyślanie haseł promujących EKOzachowania oraz wykonanie prac plastycznych.

 
Światowy Dzień Świadomości Autyzmu PDF Drukuj Email
Wpisany przez Aneta Sączawa   
niedziela, 25 kwietnia 2021 11:04

2 kwietnia, z okazji Światowego Dnia Świadomości Autyzmu nasze serca zaświeciły się na niebiesko! Tym kolorem wyraziliśmy swoją solidarność z osobami z autyzmem.

 
Bezpieczeństwo ruchu drogowego PDF Drukuj Email
Wpisany przez Aneta Sączawa   
piątek, 26 marca 2021 10:21

W ramach programu „Bezpieczny Dolnoślązak” uczniowie i przedszkolaki naszej szkoły wzięli udział w pogadankach poświęconych bezpieczeństwu ruchu drogowego, czyli bezpieczeństwu na drodze. Zakres poruszanej problematyki dotyczył przechodzenia przez jezdnię, niebezpiecznych miejsc, poruszania się po zmroku, roli elementów odblaskowych po zmierzchu, znaków drogowych, nawyków przestrzegania przepisów i bezpiecznych miejsc do zabawy.

Następnie w grupach przedszkolnych, klasach nauczania wczesnoszkolnego i klasach starszych przystąpiono do realizacji zaplanowanych zadań. Przedszkolaki w formie prac plastycznych przedstawiły swoją drogę do szkoły z uwzględnieniem miejsc szczególnie niebezpiecznych. Zwracały uwagę na przejścia dla pieszych i umieszczone przy drodze znaki drogowe.

Uczniowie klas pierwszej i drugiej wykonali znaki drogowe występujące najczęściej na drodze i w ich miejscowościach. Zadaniem klasy trzeciej było skonstruowanie makiety przedstawiającej najważniejsze elementy związane z ruchem drogowym. Natomiast uczniowie klas starszych wykonali gry planszowe „Kto ma pierwszeństwo” uwzględniające najważniejsze zasady i przepisy ruchu drogowego, ze szczególnym uwzględnieniem znaków drogowych i sygnalizacji świetlnej.

Zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami uczniowie będą mogli się wykazać podczas gry terenowej z zakresu ruchu drogowego, która będzie obejmowała część teoretyczną
i praktyczną.

 

 
Warszaty dotyczące bezpieczeństwa w różnych sytuacjach zagrożeń PDF Drukuj Email
Wpisany przez Aneta Sączawa   
czwartek, 18 marca 2021 09:11

W ramach realizacji programu „Bezpieczny Dolnoślązak” w naszej szkole odbyły się spotkania online z komendantem Oddziału Miejsko- Gminnego OSP RP w Strzegomiu, Panem Józefem Jabłońskim. Było to jedno z całego cyklu zaplanowanych działań.

Warsztaty dotyczyły zasad bezpieczeństwa w różnych sytuacjach zagrożenia, takich jak pandemia, pożar, powódź czy gradobicie i zostały przeprowadzone zdalne w klasach I-VIII oraz oddziałach przedszkolnych.

Nasz gość w sposób rzeczowy i bardzo kompetentny omówił zasady oraz zobrazował je odpowiednimi tematycznie filmikami.

PSP im. Jana Pawła II w Kostrzy dziękuje Panu Józefowi Jabłońskiemu za współpracę.

 

 
Dzień Kobiet PDF Drukuj Email
Wpisany przez Aneta Sączawa   
środa, 10 marca 2021 13:59

Dzień Kobiet w zerówce był bardzo bajkowy - dziewczynki wcieliły się w postać księżniczek, a chłopcy w rycerzy. Zadania, które wykonywali były również odpowiednio dla nich dostosowane. Dobór właściwych przedmiotów, oddzielanie guzików od fasoli, zawody rycerskie, tańce na balu i wiele, wiele innych. Na końcu rycerze wręczyli swoim damom upominki i kwiaty składając najlepsze życzenia.

Równie ciekawie było w oddziale młodszych przedszkolaków. Wszystkie dzieci przygotowywały owocowe pyszności, a na koniec dziewczynki otrzymały upominki od chłopców.

O małych kobietkach nie zapomnieli  też panowie z klas I-III. Z okazji święta swoich koleżanek  przygotowali prezenty i słodkie przekąski.

Cały ten dzień upłynął wszystkim nie tylko na nauce, ale też na wesołej zabawie i świętowaniu.

 
Rekrutacja do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Aneta Sączawa   
środa, 10 marca 2021 09:33

Ustalony przez Ministra Edukacji i Nauki harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany jest do zmienionego harmonogramu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.

 • Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać od 17 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021 r., z wyjątkiem szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych, do których wnioski składane od 17 maja 2021 r. do 31 maja 2021 r.
 • Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty należy złożyć od 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r.
 • Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 22 lipca 2021 r.
 • Listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych ogłoszone będą 2 sierpnia 2021 r.
 • W terminie od 23 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r., w przypadku kandydatów zakwalifikowanych, składa się potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.
 • W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00. Należy wskazać wówczas przyczynę niedotrzymania pierwotnego terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 24 września 2021r.
 • Nieprzedłożenie do 24 września 2021 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty.
 • Ogłoszony harmonogram uwzględnia również terminy przewidziane na czynności sprawdzające (o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe) oraz czynności przewidziane w postępowaniu odwoławczym (o których mowa w art. 158 ust. 6-9 ustawy – Prawo oświatowe).
 • W postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022 przeprowadza się postępowanie uzupełniające w terminach określonych w tabeli.
 • Kandydaci do szkół ponadpodstawowych, którzy nie zostaną przyjęci do szkół dla młodzieży w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022, będą przyjmowani do tych szkół w trakcie roku szkolnego (na podstawie art. 130 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe).
 • Za zapewnienie miejsca w szkole ponadpodstawowej wszystkim realizującym obowiązek nauki dzieciom i młodzieży zamieszkującym na obszarze powiatu odpowiada rada powiatu (zgodnie z art. 39 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe).
Poprawiony: środa, 10 marca 2021 09:39
 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »


Dzisiaj jest: Środa
20 Października 2021
Imieniny obchodzą
Budzisława, Irena, Jan Kanty,
Kleopatra, Wendelin, Witalis

Do końca roku zostało 73 dni.
Zodiak: Waga
Naszą witrynę przegląda teraz 10 gości 
Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: joomla templates vps Valid XHTML and CSS.

Projekty w jakich nasza szkoła bierze udział 

oraz Nasza Gmina