.

Start REKRUTACJA
REKRUTACJA
REKRUTACJA 2019/2020 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Beata Woźniak   
piątek, 26 kwietnia 2019 10:31

 

Publiczna Szkoła Podstawowa

im. Jana Pawła II z oddziałami przedszkolnymi

w Kostrzy

informuje, że

do oddziału przedszkolnego przy tutejszej placówce

oraz do klasy I

w roku szkolnym 2019/2020

w wyniku przeprowadzenia wstępnej weryfikacji

wszystkie złożone w terminie wnioski zostały zakwalifikowane.

 
REKRUTACJA 2019/2020 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Beata Woźniak   
piątek, 15 marca 2019 13:11

REKRUTACJA DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
NA ROK SZKOLNY 2019/2020


Od 21 marca 2019 roku rozpocznie się w Gminie Strzegom nabór do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Od 3 kwietnia 2019 roku rozpocznie się nabór do klas I publicznych szkół podstawowych.


W dniach od 21 marca do 29 marca 2019 r. rodzice dzieci uczęszczających do danego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej mogą złożyć na kolejny rok szkolny 2019/2020

deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.

Tym samym dzieci te bez udziału w postępowaniu rekrutacyjnym od 1 września 2019 roku będą wychowankami tego przedszkola. Wzory deklaracji dostępne będą w danym przedszkolu oraz na jego stronie internetowej.

Rodzice dzieci zamieszkałych w obwodzie danej szkoły podstawowej dokonują zgłoszenia dziecka do I klasy szkoły podstawowej na rok szkolny 2019/2020. Dzieci te przyjęte zostaną do szkoły z urzędu. Wzory zgłoszenia i oświadczenia rodziców o miejscu zamieszkania rodziców i dziecka będą dostępne w sekretariacie szkoły oraz na stronie internetowej szkoły. Obwody szkół dostępne są na stronie internetowej www.strzegom.pl w zakładce „ oświata”.

Przyjęcie pozostałych dzieci do wybranych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, a także dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły do klasy I odbywać się będą po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego zgodnie z przedstawionymi poniżej kryteriami i terminami rekrutacyjnymi.

 

Zarządzenie nr 33/B/19 Burmistrza Strzegomia z dnia 30 stycznia 2019 r.

Uchwała nr 2/19 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 28 stycznia 2019 r.

Uchwała nr 20/17 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 14 marca 2017 r.

 

DOKUMENTY DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2019/2020

 

- deklaracja o kontynuowania nauki w oddziale przedszkolnym

- oświadczenia dla rodziców do deklaracji

- wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego

- oświadczenia dla rodziców do wniosku

 

DOKUMENTY DO KLASY PIERWSZEJ NA ROK SZKOLNY 2019/2020


-zgłoszenie dziecka do klasy I zamieszkałego w obwodzie

- wniosek o przyjęcie do klasy I spoza obwodu

- oświadczenia dla rodziców do wniosku

 

WSZYSTKIE POWYŻSZE DOKUMENTY BĘDZIE MOŻNA RÓWNIEŻ POBRAĆ W SEKRETARIACIE SZKOŁY.

 
ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY WYNIKI REKRUTACJI PDF Drukuj Email
Wpisany przez Beata Woźniak   
wtorek, 03 kwietnia 2018 09:09

 

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II Z ODDZIAŁAMI PRZEDSZKOLNYMI W KOSTRZY

INFORMUJE, ŻE W ROKU 2018/2019 DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

ZOSTALI PRZYJĘCI WSZYSCY KANDYDACI,

KTÓRZY W TERMINIE ZŁOŻYLI WYMAGANE DOKUMENTY.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJĘ BĘDĄ UMIESZCZONE NA TABLICY OGŁOSZEŃ

W DNIU 4.04.2018 R.

 
PDF Drukuj Email

REKRUTACJA w PSP KOSTRZA NA ROK SZKOLNY 2018/2019

 

REKRUTACJA DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Od 22 lutego 2018 roku rozpocznie się w Gminie Strzegom nabór do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas I publicznych szkół podstawowych.

W dniach od 22 lutego do 28 lutego 2018 roku rodzice dzieci uczęszczających do danego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej mogą złożyć na kolejny rok szkolny  2018/2019 deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.

Tym samym dzieci te bez udziału w postępowaniu rekrutacyjnym od 1 września 2018 roku będą wychowankami tego przedszkola.

Wzory deklaracji dostępne będą w danym przedszkolu oraz na  jego stronie internetowej.

W dniach od 22 lutego do 30 marca 2018 roku rodzice dzieci zamieszkałych w obwodzie danej szkoły podstawowej dokonują zgłoszenia dziecka do I klasy szkoły podstawowej na rok szkolny 2018/2019. Dzieci te przyjęte zostaną do szkoły z urzędu. Wzory zgłoszenia i oświadczenia rodziców o miejscu zamieszkania rodziców i dziecka będą dostępne w sekretariacie szkoły oraz na stronie internetowej szkoły. Obwody szkół dostępne są na stronie internetowej www.strzegom.pl w zakładce „oświata”.

 

Przyjęcie  pozostałych dzieci do wybranych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, a także dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły do klasy I  odbywać się będzie po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. zgodnie z przedstawionymi poniżej kryteriami i terminami rekrutacyjnymi.

 

 

UCHWAŁA NR 20/17 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU z dnia 14 marca 2017 r.

w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Strzegom oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów wraz z załącznikami.

ZARZĄDZENIE NR 42/B/2018 BURMISTRZA STRZEGOMIA z dnia 29 stycznia 2018 r.
w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Strzegom.

UCHWAŁA NR 106/17 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU z dnia 18 grudnia 2017 r.
w sprawie określenia kryteriów i przyznanych im punktów, w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Strzegom wraz z załącznikami.


REGULAMIN REKRUTACJI DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO PRZY PSP KOSTRZA 2018/2019

DEKLARACJA o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Oddziale Przedszkolnym w Kostrzy.

WNIOSEK o przyjęcie dziecka do Oddziału Przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kostrzy

Oświadczenia rodziców potrzebne do spełniania kryteriów

 

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLASY I W PSP KOSTRZA 2018/2019

ZGŁOSZENIE ucznia do Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kostrzy

WNIOSEK o przyjęcie dziecka do klasy I Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kostrzy

 

 

1. Składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia - do 7 dni od dnia

podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych,

 

2. Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia - do 5 dni od daty złożenia

wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

 

3. Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego

w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia - do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego

uzasadnienia odmowy przyjęcia

 

4. Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

wyrażonego w pisemny uzasadnieniu odmowy przyjęcia - do 7 dni od dnia złożenia

do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

 

 

 

Niniejszy Regulamin stanowi Załącznik do Statutu Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kostrzy.

 

Poprawiony: wtorek, 17 kwietnia 2018 11:54
 





Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: joomla templates vps Valid XHTML and CSS.

Projekty w jakich nasza szkoła bierze udział



 

oraz Nasza Gmina