.

Start Przetargi
Przetargi
Informacja o wygraniu przetargu PDF Drukuj Email
Wpisany przez Aneta Sączawa   
poniedziałek, 29 lipca 2013 09:46

Kostrza, 29.07.2013

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY


Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

 

"Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem zgłoszenia/pozwolenia na budowę w Starostwie Powiatowym w Świdnicy

i wykonanie placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kostrzy w ramach rządowego programu „Radosna szkoła”

 

jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy:

 

COLOR-SPORT S.C.

Adam Wilk, Waldemar Kosiorowski

 

43-155 Bieruń, ul. Warszawska 299


Wyboru dokonano zgodnie z art. 91 ust. 1 w/w ustawy – wybrano ofertę najkorzystniejszą - oferta z najniższą ceną.

 

W postępowaniu złożono oferty następujących Wykonawców oraz przyznano im następującą punktację w kryterium oceny ofert – cena 100%:

 

 

Oferta nr 1

 

"PMK-BUD" Paulina Burdek

 

30-398 Kraków, ul. Benedyktyńska 6

 

Cena: 141388,50 brutto - oferta odrzucona - nie podlega ocenie.

Oferta nr 2

 

COLOR-SPORT S.C.

 

Adam Wilk, Waldemar Kosiorowski

 

43-155 Bieruń, ul. Warszawska 299

 

Cena: 127500,00 brutto - 100 pkt.


 
Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: joomla templates vps Valid XHTML and CSS.

Projekty w jakich nasza szkoła bierze udział 

oraz Nasza Gmina