.

Start J.Angielski
PDF Drukuj Email

Projekt „Podniesienie efektywności kształcenia w zakresie języka angielskiego w szkołach podstawowych,

dla których organem prowadzącym jest Gmina Strzegom”

realizowany przez Gminę Strzegom w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego

2014-2020 Współfinansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego Nr RPDS.10.02.04-02-0001/18-00

 

1 czerwca 2019 r. 8 szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Strzegom rozpoczyna realizację projektu Podniesienie efektywności kształcenia w zakresie języka angielskiego w szkołach podstawowych w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Całkowita wartość projektu to 804686,76 zł, w tym kwota dofinansowania 764440,38zł.

Głównym celem projektu jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, wykształcenie właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwijanie indywidualnego podejścia nauczycieli do ucznia szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Realizacja projektu obejmuje dwa lata szkolne od 1.06.2019 do 31.05.2021 r.

Projekt skierowany do uczniów klas VII-VIII i nauczycieli jęz. angielskiego polegać będzie na organizacji dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i zajęć rozwijających umiejętności z języka angielskiego z zastosowaniem metod i technik aktywizujących uczniów przy wykorzystaniu TIK w doposażonych za kwotę

346560,00 zł 8 multimedialnych salach językowych.

Zgodnie z harmonogramem obecnie trwa ostateczna rekrutacja beneficjentów projektu i przygotowania procedury przetargowej.

HARMONOGRAM ZAJĘĆ REALIZOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 OD WRZEŚNIA DO GRUDNIA 2019R

 

 
 

 

WRZESIEŃ 2019

 

Po zakończeniu rekrutacji beneficjentów projektu „ Podniesienie efektywności kształcenia w zakresie języka angielskiego w szkołach podstawowych” we wszystkich szkołach podstawowych Gminy Strzegom rozpoczęła się jego realizacja dla uczniów klas VII i VIII.

Zajęcia odbywają się salach językowych, przy zastosowaniu metod aktywizujących z użyciem TIK oraz środków zakupionych w ramach projektu- fiszek, słowników i lektur w jęz. angielskim. Już niedługo każda szkoła zostanie także doposażona w tablicę interaktywną, laptopy oraz oprogramowanie do nauki i przeprowadzania testów.

Wszyscy nauczyciele prowadzący zajęcia objęci zostali szkoleniami w zakresie wykorzystania narzędzi TIK na lekcjach języka angielskiego.

HARMONOGRAM ZAJĘĆ REALIZOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 OD WRZEŚNIA DO GRUDNIA 2019R

W Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kostrzy

pt. „Podniesienie efektywności kształcenia w zakresie języka angielskiego w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Strzegom” realizowanego przez Gminę Strzegom w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Współfinansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego Nr RPDS.10.02.04-02-0001/18-00

LP.

Nazwa zajęć

(wsparcie uczniów)

Grupa

Data realizacji zajęć

Liczba godzin zajęć

w dniu

Godzina realizacji zajęć

Sala zajęć

Nazwisko imię prowadzącego

 

1Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

z j. angielskiego w klasie 8I

05.09.2019

12.09.2019

16.09.2019

26.09.2019

03.10.2019

10.10.2019

24.10.2019

07.11.2019

14.11.2019

21.11.2019

28.11.2019

05.12.2019

12.12.2019

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

216.00-17.3019Małgorzata Głuszczak

2Zajęcia rozwijające kompetencje

z języka angielskiego w klasie 7II

04.09.2019

11.09.2019

18.09.2019

25.09.2019

02.10.2019

9.10.2019

23.10.2019

06.11.2019

13.11.2019

20.11.2019

27.11.2019

04.12.2019

11.12.2019

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

214.30-16.0019Małgorzata Głuszczak

3Zajęcia rozwijające kompetencje

z języka angielskiego w klasie 8III

05.09.2019

12.09.2019

16.09.2019

26.09.2019

03.10.2019

10.10.2019

24.10.2019

07.11.2019

14.11.2019

21.11.2019

28.11.2019

05.12.2019

12.12.2019

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

214.30-16.0019Małgorzata Głuszczak 


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: joomla templates vps Valid XHTML and CSS.

Projekty w jakich nasza szkoła bierze udział 

oraz Nasza Gmina