.

Start J.Angielski
Projekt j. angielskiego
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Aneta Sączawa   
wtorek, 03 grudnia 2019 16:40

HARMONOGRAM  ZAJĘĆ REALIZOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 OD STYCZNIA DO MARCA 2020 R.

w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kostrzy

pt. „Podniesienie efektywności kształcenia w zakresie języka angielskiego w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Strzegom” realizowanego przez Gminę Strzegom w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020  Współfinansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego Nr RPDS.10.02.04-02-0001/18-00

LP.

Nazwa zajęć

(wsparcie uczniów)

Grupa

Data realizacji zajęć

Liczba godzin zajęć

w dniu

Godzina realizacji zajęć

Sala zajęć

Nazwisko imię prowadzącego

1

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

z j. angielskiego w klasie  8

I

09.01.2020

16.01.2020

23.01.2020

30.01.2020

06.02.2020

27.02.2020

05.03.2020

12.03.2020

19.03.2020

26.03.2020

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

16.00-17.30

19

Małgorzata Głuszczak

2

Zajęcia rozwijające kompetencje

z języka angielskiego w klasie 7

II

08.01.2020

15.01.2020

22.01.2020

29.01.2020

05.02.2020

26.02.2020

04.03.2020

11.03.2020

18.03.2020

25.03.2020

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

14.30-16.00

19

Małgorzata Głuszczak

3

Zajęcia rozwijające kompetencje

z języka angielskiego w klasie 8

III

09.01.2020

16.01.2020

23.01.2020

30.01.2020

06.02.2020

27.02.2020

05.03.2020

12.03.2020

19.03.2020

26.03.2020

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

14.30-16.00

19

Małgorzata Głuszczak

 
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Aneta Sączawa   
czwartek, 28 listopada 2019 18:54

Celem zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla uczniów klasy VIII było utrwalenie słownictwa z działu: człowiek. Uczniowie  pracowali min. z fiszkami.   Następnie za pomocą platformy Quizzez rozwiązywali testy. Rozgrywka była bardzo emocjonująca.

 

Na zajęciach rozwijających kompetencje z języka angielskiego uczennice z klasy VII przy użyciu platformy: CANVA zaprojektowały wizytówki dotyczące ich  wymarzonego zawodu.

 

Na zajęciach projektowych uczniowie klasy VIII rozwiązywali różnego rodzaju zadania utrwalające słownictwo z działu: człowiek (emocje i uczucia). Uzupełniali krzyżówki, odgadywali rebusy. Poznali również idiomy zawierające nazwy części ciała.

 
PDF Drukuj Email

Projekt „Podniesienie efektywności kształcenia w zakresie języka angielskiego w szkołach podstawowych,

dla których organem prowadzącym jest Gmina Strzegom”

realizowany przez Gminę Strzegom w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego

2014-2020 Współfinansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego Nr RPDS.10.02.04-02-0001/18-00

 

1 czerwca 2019 r. 8 szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Strzegom rozpoczyna realizację projektu Podniesienie efektywności kształcenia w zakresie języka angielskiego w szkołach podstawowych w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Całkowita wartość projektu to 804686,76 zł, w tym kwota dofinansowania 764440,38zł.

Głównym celem projektu jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, wykształcenie właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwijanie indywidualnego podejścia nauczycieli do ucznia szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Realizacja projektu obejmuje dwa lata szkolne od 1.06.2019 do 31.05.2021 r.

Projekt skierowany do uczniów klas VII-VIII i nauczycieli jęz. angielskiego polegać będzie na organizacji dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i zajęć rozwijających umiejętności z języka angielskiego z zastosowaniem metod i technik aktywizujących uczniów przy wykorzystaniu TIK w doposażonych za kwotę

346560,00 zł 8 multimedialnych salach językowych.

Zgodnie z harmonogramem obecnie trwa ostateczna rekrutacja beneficjentów projektu i przygotowania procedury przetargowej.

HARMONOGRAM ZAJĘĆ REALIZOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 OD WRZEŚNIA DO GRUDNIA 2019R

 

 
 

 

WRZESIEŃ 2019

 

Po zakończeniu rekrutacji beneficjentów projektu „ Podniesienie efektywności kształcenia w zakresie języka angielskiego w szkołach podstawowych” we wszystkich szkołach podstawowych Gminy Strzegom rozpoczęła się jego realizacja dla uczniów klas VII i VIII.

Zajęcia odbywają się salach językowych, przy zastosowaniu metod aktywizujących z użyciem TIK oraz środków zakupionych w ramach projektu- fiszek, słowników i lektur w jęz. angielskim. Już niedługo każda szkoła zostanie także doposażona w tablicę interaktywną, laptopy oraz oprogramowanie do nauki i przeprowadzania testów.

Wszyscy nauczyciele prowadzący zajęcia objęci zostali szkoleniami w zakresie wykorzystania narzędzi TIK na lekcjach języka angielskiego.

HARMONOGRAM ZAJĘĆ REALIZOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 OD WRZEŚNIA DO GRUDNIA 2019R

W Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kostrzy

pt. „Podniesienie efektywności kształcenia w zakresie języka angielskiego w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Strzegom” realizowanego przez Gminę Strzegom w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Współfinansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego Nr RPDS.10.02.04-02-0001/18-00

LP.

Nazwa zajęć

(wsparcie uczniów)

Grupa

Data realizacji zajęć

Liczba godzin zajęć

w dniu

Godzina realizacji zajęć

Sala zajęć

Nazwisko imię prowadzącego

 

1Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

z j. angielskiego w klasie 8I

05.09.2019

12.09.2019

16.09.2019

26.09.2019

03.10.2019

10.10.2019

24.10.2019

07.11.2019

14.11.2019

21.11.2019

28.11.2019

05.12.2019

12.12.2019

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

216.00-17.3019Małgorzata Głuszczak

2Zajęcia rozwijające kompetencje

z języka angielskiego w klasie 7II

04.09.2019

11.09.2019

18.09.2019

25.09.2019

02.10.2019

9.10.2019

23.10.2019

06.11.2019

13.11.2019

20.11.2019

27.11.2019

04.12.2019

11.12.2019

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

214.30-16.0019Małgorzata Głuszczak

3Zajęcia rozwijające kompetencje

z języka angielskiego w klasie 8III

05.09.2019

12.09.2019

16.09.2019

26.09.2019

03.10.2019

10.10.2019

24.10.2019

07.11.2019

14.11.2019

21.11.2019

28.11.2019

05.12.2019

12.12.2019

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

214.30-16.0019Małgorzata Głuszczak 
Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: joomla templates vps Valid XHTML and CSS.

Projekty w jakich nasza szkoła bierze udział 

oraz Nasza Gmina