.

Start REKRUTACJA
REKRUTACJA
REKRUTACJA 2016/2017 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Beata Woźniak   
wtorek, 16 lutego 2016 09:56

 

REKRUTACJA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO ORAZ DO KLASY I

W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ

IM. JANA PAWŁA II W KOSTRZY

 


ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

 

 

DO KLASY I

 

 
PDF Drukuj Email

 

 


NOWE ZASADY REKRUTACJI DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO 2015/2016


deklaracja o kontynuowaniu      do pobrania  

regulamin rekrutacji dzieci      do pobrania  

wniosek i wzory oświadczenie   do pobrania

 

 

 

 


 

 

 

NOWE ZASADY REKRUTACJI DO KLASY I

 

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ

W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ             

IM. JANA PAWŁA II W KOSTRZY

NA ROK SZKOLNY 2015/2016


 

 

1. O przyjęciu uczniów do wszystkich klas Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kostrzy decyduje Dyrektor Szkoły.

2. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2015/2016 przyjmowane są dzieci:

 

 

  • 7 - letnie, które urodziły się w okresie od dnia 1 lipca 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r., i nie rozpoczęły spełniania obowiązku szkolnego w roku szkolnym 2014/2015;
  • 6 - letnie, które urodziły się w 2009 r.

3.  Dziecko jest zapisywane do klasy pierwszej szkoły podstawowej w terminie od 3 marca do 15 kwietnia 2015 r. do godz. 15:00.

4. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej prowadzonej przez gminę Strzegom przyjmuje się:

  • z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły podstawowej,
  • na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) – dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły podstawowej, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

5. W celu dokonania rekrutacji dyrektor powołuje Komisję Rekrutacyjną w składzie:

  • Krystyna Chmielowiec
  • Anna Kustra
  • Katarzyna Stawarska-Szustak

6. W przypadku, gdy liczba kandydatów zamieszkałych poza obwodem jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła, kandydatów przyjmuje się na podstawie poniższych kryteriów:

  • w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo dziecka 5pkt.
  • miejsce pracy rodzica/ów znajduje się poza obwodem szkoły do której uczeń jest przypisany 5pkt.
  • w obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka, wspierający rodziców w zapewnieniu mu należytej opieki (dotyczy np. przyprowadzania lub odprowadzania dziecka do szkoły) 5pkt.

W sytuacji uzyskania przez kilku kandydatów takiej samej ilości punktów decyduje data złożenia wniosku w szkole.

 

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

1. Składanie zgłoszeń przez rodziców uczniów należących do obwodu szkoły od 03 marca do 31 marca. (załącznik )

2. Składanie wniosków wraz z załącznikami przez rodziców uczniów spoza obwodu od 01 kwietnia do 15 kwietnia. (załącznik)

3. Ogłoszenie listy uczniów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do 30 kwietnia.

3. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych

i niezakwalifikowanych do 30 kwietnia.

 

4. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły

15 maj 2015 r.

 

 

TERMINY POSTĘPOWANIA ODWOŁAWCZEGO

 

1. Składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia - do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych,

 

2. Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia - do 5 dni od daty złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

 

3. Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia - do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia

 

4. Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemny uzasadnieniu odmowy przyjęcia - do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

 

 

 

Niniejszy Regulamin stanowi Załącznik do Statutu Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kostrzy.

 

 

1. Składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia - do 7 dni od dnia

podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych,

 

2. Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia - do 5 dni od daty złożenia

wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

 

3. Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego

w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia - do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego

uzasadnienia odmowy przyjęcia

 

4. Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

wyrażonego w pisemny uzasadnieniu odmowy przyjęcia - do 7 dni od dnia złożenia

do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

 

 

 

Niniejszy Regulamin stanowi Załącznik do Statutu Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kostrzy.

 

Poprawiony: wtorek, 23 lutego 2016 09:56
 
Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: joomla templates vps Valid XHTML and CSS.

Projekty w jakich nasza szkoła bierze udział 

oraz Nasza Gmina