.

Start Historia Szkoły
Historia
Historia szkoły PDF Drukuj Email
Wpisany przez Aneta Sączawa   
poniedziałek, 01 października 2012 20:08

 

Krótki rys historyczny Szkoły Podstawowej w Kostrzy


Motto: „Świat nas potrzebuje”


Początki Szkoły Podstawowej w Kostrzy przypadają na jesień 1946 roku. Naukę w niej rozpoczęły dzieci w różnym wieku, którym nierzadko towarzyszyły doświadczenia II wojny światowej. Na kostrzańskiej ziemi osiedlili się Polacy z kresów wschodnich i Polski centralnej.

Kierowanie szkołą objął Pan Marian Hirszfeld. Trudne zadanie spoczęło na kierowniku szkoły, ponieważ dzieci i młodzież prezentowały bardzo zróżnicowany poziom umiejętności i duże zaległości, które trzeba było wyrównać. Nauczaniem wielu przedmiotów zajął się jeden nauczyciel Pan Alfons Smarz, gdyż brakowało wykwalifikowanej kadry. Lekcji religii uczyły dwie katechetki ze Strzegomia, gdyż Kostrza należała w tym czasie do parafii Strzegom.
W 1955 roku spłonęła górna cześć budynku szkolnego. Aby nie przerywać funkcjonowania placówki, nauczanie przeniesiono do budynku przy ul Niepodległości 6, w którym obecnie mieszkają nauczyciele. Po remoncie spalonej szkoły nastąpiło jej uroczyste otwarcie. Od 1957 roku, nieprzerwanie przez ponad 30 lat, dyrektorem szkoły był Pan Władysław Karczewski, później funkcję tę pełniła Pani Henryka Kupczyńska. Obecnie dyrektorem szkoły jest Pani Halina Wydmuch.

W latach 70-tych i 80-tych przy szkole prężnie działa drużyna harcerska skupiająca młodzież klas IV-VIII, oraz drużyna zuchowa klas I-III. Drużyna harcerska z charakterystycznymi zielonymi chustami stawiała sobie wysokie wymagania moralne, różnorodne zadania społeczne. Nieobca jej byłarównież działalność artystyczna. Harcerze przez wiele lat opiekowali się tzw. blokiem francuskim w byłym obozie koncentracyjnym Gross - Rosen, za co otrzymali specjalne podziękowania. Kultywowali w ten sposób pamięć zamordowanych w obozie, często bezimiennych, obywateli Francji. Pełnili honorowe warty przy grobie Floriana Marciniaka, patrona Hufca Strzegom. Brali udział w niepodległościowych biegach harcerskich, alertach, sztafetach pokoju i obozach.
Tematyka zbiórek i wieczornic zawsze dotyczyła najważniejszych dla młodego człowieka wartości: uczciwości, lojalności, rzetelności, odpowiedzialności, patriotyzmu. Harcerki i harcerze brali udział w licznych przeglądach piosenki harcerskiej na Ziemi Dolnośląskiej, zajmując często wyróżnienia, przyczynili się do rozsławienia szkoły i miejscowości.

Oprócz drużyny harcerskiej i zuchowej działał w szkole teatrzyk szkolny, który swoimi interpretacjami bajek dla dzieci zdobywał laury w województwie wałbrzyskim. Dwie grupy taneczne rekrutujące dzieci młodsze i starsze wykonywały rozmaite tańce polskie i rosyjskie, którymi nierzadko uświetniano zarówno uroczystości szkolne jak i środowiskowe. Do licznych konkursów i olimpiad przedmiotowych nauczyciele przygotowali wielu uczniów w ramach kółek zainteresowań (matematyki, j. polskiego, j. rosyjskiego, biologii, fizyki).

Aby przystosować szkołę do wymogów nowej rzeczywistości poczyniono wiele starań w kierunku modernizacji budynku i sal lekcyjnych oraz terenu wokół szkoły. Na podwórku posadzono drzewa i krzewy iglaste, odgrzybiono budynek i odnowiono elewację, zmieniono ogrodzenie. Wstawiono nowe drzwi wejściowe, systematycznie wymieniano stare okna na nowe. Zainstalowano nowoczesne ogrzewanie, przebudowano kotłownię. Wygląd zmieniły łazienki, pokój nauczycielski, gabinet dyrektora oraz sekretariat. Zakupiono meble i sprzęt AGD. Pracownie wyposażono w odpowiednie do wzrostu uczniów ławki i krzesła. W związku z wprowadzeniem do szkół informatyki została utworzona pracownia komputerowa z dostępem do Internetu.

Uczniowie rozwijają swoje zainteresowania w ramach licznych kółek i zajęć takich jak: kółko teatralne, matematyczne, przyrodnicze, misyjne, taneczne, ortograficzne, plastyczne, języka angielskiego. W naszej placówce wprowadzona została też logoterapia, zajęcia korekcyjno- kompensacyjne, rewalidacyjne oraz zajęcia korygujące wady postawy. W szkole działa świetlica profilaktyczna. Prowadzone są zajęcia promujące zdrowy styl życia i przeciwdziałanie wszelkim używkom. Fachową pomocą w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, zarówno uczniom  i nauczycielom jak i rodzicom, służy pedagog szkolny.

Cała społeczność szkoły korzysta z księgozbioru biblioteki szkolnej i publicznej, mieszczącej się w budynku naszej placówki.
Spora część kadry nauczycielskiej to absolwentki kostrzańskiej szkoły.
 
Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: joomla templates vps Valid XHTML and CSS.

Projekty w jakich nasza szkoła bierze udział 

oraz Nasza Gmina