.

Start
Sekretariat

SEKRETARIAT PSP KOSTRZA CZYNNY:

 

PONIEDZIAŁEK 7.30- 16.00

WTOREK 7.30 -16.00

ŚRODA 7.30 - 16.00

CZWARTEK 7.30 - 16.00

PIĄTEK 7.30 -13.30
UBEZPIECZENIE NNW PDF Drukuj Email
Wpisany przez Beata Woźniak   
piątek, 31 sierpnia 2018 11:39

 

 

Na zebraniu Rady Rodziców

spośród przedstawionych ofert,w roku szkolnym 2018/2019 r.

wybrano ofertę dobrowolnego ubezpieczenia NNW dzieci

w Towarzystwie Ubezpieczeniowym

INTERRISK.

 
RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

informuję, że:

 

  1. Administratorem Pani/Pana  osobowych jest Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II z oddziałami przedszkolnymi w Kostrzy z siedzibą w Kostrzy, ul. Żeromskiego 22,  tel: 758550378, mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod numerem tel. nr 609 010402 lub adresem email : Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
  3. Dane osobowe  przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych  w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych    i wychowawczych w placówce.
  4. Pana/Pani/ ucznia dane osobowe przechowywane będą przez okresy zakreślone
    w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
  5. Posiada Pan/Pani  prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  6. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
  7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w.
  8. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II z oddziałami przedszkolnymi w Kostrzy z siedzibą w Kostrzy, ul. Żeromskiego 22 nie prowadzi zautomatyzowanego przetwarzania danych w formie profilowania.

 

Podpis Administratora

Dyrektor Szkoły

mgr Halina Wydmuch

 
UBEZPIECZENIE NNW PDF Drukuj Email
Wpisany przez Beata Woźniak   
poniedziałek, 05 września 2016 11:50

 

Na zebraniu Rady Rodziców spośród przedstawionych ofert, w roku szkolnym 2017/2018 r. wybrano ofertę dobrowolnego ubezpieczenia NNW dzieci w Towarzystwie Ubezpieczeniowym INTERRISK.


 

Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: joomla templates vps Valid XHTML and CSS.

Projekty w jakich nasza szkoła bierze udział 

oraz Nasza Gmina