.

Start
Aktualności
Bezpieczeństwo ruchu drogowego PDF Drukuj Email
Wpisany przez Aneta Sączawa   
piątek, 26 marca 2021 10:21

W ramach programu „Bezpieczny Dolnoślązak” uczniowie i przedszkolaki naszej szkoły wzięli udział w pogadankach poświęconych bezpieczeństwu ruchu drogowego, czyli bezpieczeństwu na drodze. Zakres poruszanej problematyki dotyczył przechodzenia przez jezdnię, niebezpiecznych miejsc, poruszania się po zmroku, roli elementów odblaskowych po zmierzchu, znaków drogowych, nawyków przestrzegania przepisów i bezpiecznych miejsc do zabawy.

Następnie w grupach przedszkolnych, klasach nauczania wczesnoszkolnego i klasach starszych przystąpiono do realizacji zaplanowanych zadań. Przedszkolaki w formie prac plastycznych przedstawiły swoją drogę do szkoły z uwzględnieniem miejsc szczególnie niebezpiecznych. Zwracały uwagę na przejścia dla pieszych i umieszczone przy drodze znaki drogowe.

Uczniowie klas pierwszej i drugiej wykonali znaki drogowe występujące najczęściej na drodze i w ich miejscowościach. Zadaniem klasy trzeciej było skonstruowanie makiety przedstawiającej najważniejsze elementy związane z ruchem drogowym. Natomiast uczniowie klas starszych wykonali gry planszowe „Kto ma pierwszeństwo” uwzględniające najważniejsze zasady i przepisy ruchu drogowego, ze szczególnym uwzględnieniem znaków drogowych i sygnalizacji świetlnej.

Zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami uczniowie będą mogli się wykazać podczas gry terenowej z zakresu ruchu drogowego, która będzie obejmowała część teoretyczną
i praktyczną.

 

 
Warszaty dotyczące bezpieczeństwa w różnych sytuacjach zagrożeń PDF Drukuj Email
Wpisany przez Aneta Sączawa   
czwartek, 18 marca 2021 09:11

W ramach realizacji programu „Bezpieczny Dolnoślązak” w naszej szkole odbyły się spotkania online z komendantem Oddziału Miejsko- Gminnego OSP RP w Strzegomiu, Panem Józefem Jabłońskim. Było to jedno z całego cyklu zaplanowanych działań.

Warsztaty dotyczyły zasad bezpieczeństwa w różnych sytuacjach zagrożenia, takich jak pandemia, pożar, powódź czy gradobicie i zostały przeprowadzone zdalne w klasach I-VIII oraz oddziałach przedszkolnych.

Nasz gość w sposób rzeczowy i bardzo kompetentny omówił zasady oraz zobrazował je odpowiednimi tematycznie filmikami.

PSP im. Jana Pawła II w Kostrzy dziękuje Panu Józefowi Jabłońskiemu za współpracę.

 

 
Dzień Kobiet PDF Drukuj Email
Wpisany przez Aneta Sączawa   
środa, 10 marca 2021 13:59

Dzień Kobiet w zerówce był bardzo bajkowy - dziewczynki wcieliły się w postać księżniczek, a chłopcy w rycerzy. Zadania, które wykonywali były również odpowiednio dla nich dostosowane. Dobór właściwych przedmiotów, oddzielanie guzików od fasoli, zawody rycerskie, tańce na balu i wiele, wiele innych. Na końcu rycerze wręczyli swoim damom upominki i kwiaty składając najlepsze życzenia.

Równie ciekawie było w oddziale młodszych przedszkolaków. Wszystkie dzieci przygotowywały owocowe pyszności, a na koniec dziewczynki otrzymały upominki od chłopców.

O małych kobietkach nie zapomnieli  też panowie z klas I-III. Z okazji święta swoich koleżanek  przygotowali prezenty i słodkie przekąski.

Cały ten dzień upłynął wszystkim nie tylko na nauce, ale też na wesołej zabawie i świętowaniu.

 
Rekrutacja do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Aneta Sączawa   
środa, 10 marca 2021 09:33

Ustalony przez Ministra Edukacji i Nauki harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany jest do zmienionego harmonogramu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.

 • Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać od 17 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021 r., z wyjątkiem szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych, do których wnioski składane od 17 maja 2021 r. do 31 maja 2021 r.
 • Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty należy złożyć od 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r.
 • Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 22 lipca 2021 r.
 • Listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych ogłoszone będą 2 sierpnia 2021 r.
 • W terminie od 23 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r., w przypadku kandydatów zakwalifikowanych, składa się potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.
 • W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00. Należy wskazać wówczas przyczynę niedotrzymania pierwotnego terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 24 września 2021r.
 • Nieprzedłożenie do 24 września 2021 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty.
 • Ogłoszony harmonogram uwzględnia również terminy przewidziane na czynności sprawdzające (o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe) oraz czynności przewidziane w postępowaniu odwoławczym (o których mowa w art. 158 ust. 6-9 ustawy – Prawo oświatowe).
 • W postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022 przeprowadza się postępowanie uzupełniające w terminach określonych w tabeli.
 • Kandydaci do szkół ponadpodstawowych, którzy nie zostaną przyjęci do szkół dla młodzieży w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022, będą przyjmowani do tych szkół w trakcie roku szkolnego (na podstawie art. 130 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe).
 • Za zapewnienie miejsca w szkole ponadpodstawowej wszystkim realizującym obowiązek nauki dzieciom i młodzieży zamieszkującym na obszarze powiatu odpowiada rada powiatu (zgodnie z art. 39 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe).
Poprawiony: środa, 10 marca 2021 09:39
 
Pasowanie na czytelnika PDF Drukuj Email
Wpisany przez Aneta Sączawa   
środa, 17 lutego 2021 20:01

Pierwszoklasiści odwiedzili dzisiaj bibliotekę szkolną, aby stać się jej prawowitymi czytelnikami. Na samym początku dowiedzieli się co znajduję się w bibliotece i utrwalili sobie zasady w niej panujące. Następnie zwiedzili każdy dział biblioteki, poznali pracę bibliotekarza i złożyli przysięgę, która obliguje ich do szanowania miejsca, w którym są oraz wypożyczonych z niego książek.

Na pamiątkę każdy otrzymał plakietkę czytelnika biblioteki szkolnej i dyplom, który zawiśnie w widocznym miejscu w sali. Każdy z pierwszaków w dniu dzisiejszym wypożyczył również swoją pierwszą i, mamy nadzieję, że nie jedyną, książkę. Miłego czytania!

 
Dzień Bezpiecznego Internetu PDF Drukuj Email
Wpisany przez Aneta Sączawa   
środa, 10 lutego 2021 19:52

9 lutego obchodzimy Dzień Bezpiecznego Internetu, którego celem jest przede wszystkim inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocja pozytywnego wykorzystywania Internetu.

Hasło tegorocznej akcji brzmi „Działajmy razem!” i  nabiera w tym roku szczególnego znaczenia, gdyż jedynie wspólny wysiłek zarówno dorosłych – rodziców i profesjonalistów, jak i samych dzieci i młodzieży, zapewnić może bezpieczeństwo w czasie zintensyfikowanego korzystania z sieci podczas pandemii i zdalnej edukacji.

W naszej szkole przez cały tydzień realizowaliśmy działania, które zostały zgłoszone do inicjatyw DBI. Były to warsztaty informacyjne, pogadanki, projekcja bajek, wykonanie plakatów i rymowanek dotyczących szeroko rozumianego bezpieczeństwa w sieci.

Dzieci pracowały stacjonarnie i zdalnie włączając się aktywnie w tę ważną w dzisiejszych czasach akcję.

Poprawiony: środa, 10 lutego 2021 19:54
 
W karnawale same bale. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Aneta Sączawa   
czwartek, 04 lutego 2021 13:43

Karnawał to czas radosnych zabaw i balów. Zgodnie z tą tradycją w dniu 3 lutego 2021 r. odbył się on także w naszej szkole. Przedszkolaki przebrały się w piękne stroje i wyruszyły na bal. W szkole zaroiło się od Spidermanów, kowbojów rodem z Dzikiego Zachodu, czarodziejów... Były wróżki, księżniczki, policjanci i inni bohaterowie.

Dzieci bawiły się świetnie, uczestnicząc we wspólnych zabawach, konkursach i tańcach, a na koniec zasiadły do wspólnego stołu by delektować się smakołykami.

 
Niespodzianki dla uczniów i przedszkolaków PDF Drukuj Email
Wpisany przez Aneta Sączawa   
poniedziałek, 18 stycznia 2021 17:54

Po feriach na naszych uczniów i przedszkolaków czekały niespodzianki.

Oddział przedszkolny zupełnie zmienił swoje oblicze. Dla 3 i 4 latków wyremontowano pomieszczenia, w których wcześniej funkcjonował ośrodek zdrowia. Sala jest teraz przestrzenna, słoneczna, bardzo estetyczna i, co najważniejsze, spełnia wymogi sanitarne.

Kolejną niespodzianką dla uczniów są nowe komputery w sali informatycznej. Szkoła zakupiła 14 dobrej jakości urządzeń, które będą służyły w tym momencie klasom I—III, a wkrótce, mamy nadzieję, pozostałym uczniom.

Należy też pochwalić się również 8 wymienionymi oknami w części strychowej szkoły, co bardzo wpłynęło na estetkę całego budynku.

Remont pomieszczeń oraz zakup komputerów pokryto z budżetu gminy. Bardzo dziękujemy Panu Burmistrzowi za te inwestycje.

 
Pieczemy pierniki! PDF Drukuj Email
Wpisany przez Aneta Sączawa   
poniedziałek, 14 grudnia 2020 12:50

Świąteczne zapachy unoszące się po szkole w czwartek były sprawką przedszkolaków, którzy przygotowując się do Świąt Bożego Narodzenia piekli pierniczki. Różne kształty odbijały się na cieście tworząc piernikowe ludziki i choinki. Po upieczeniu - dzieci zabrały się za dekorowanie świątecznych przysmaków. Powstały pyszne i kolorowe ciasteczka, które zostały od razu spałaszowane przez naszych cukierników, a rodzice mogli oglądać efekty pracy swoich dzieci głównie na zdjęciach…

Poprawiony: wtorek, 15 grudnia 2020 12:52
 
Mikołajki PDF Drukuj Email
Wpisany przez Aneta Sączawa   
poniedziałek, 07 grudnia 2020 12:47

4 grudnia przed popołudniem nasze dzieci odwiedził szczególny gość w czerwonej czapce. Miał ze sobą worek pełen prezentów. Był to oczywiście św. Mikołaj, którego przedszkolaki długo wyczekiwały. Przygotowały dla niego nawet upominki w postaci obrazków, laurek i piosenek. Za takie wspaniałości święty obdarował dzieci prezentami, które sprawiły im wielką radość.

Dziękujemy św. Mikołaju i czekamy na Ciebie w przyszłym roku…

 
Andrzejki PDF Drukuj Email
Wpisany przez Aneta Sączawa   
poniedziałek, 30 listopada 2020 11:34

Świetna zabawa towarzyszyła przedszkolakom, które świętowały imieniny Andrzeja. Dało im to możliwość poznania wielu wróżb i samego święta rozpoczynającego świąteczny czas. Dzieci wywróżyły sobie m. in. przyszły zawód, poznały imię najlepszego przyjaciela lub przyjaciółki, układały buty by dowiedzieć się, które jako pierwsze wyjdzie za mąż. W przerwach tańczyły w rytm znanych przebojów i smakowały poczęstunki przygotowane przez swoich rodziców. Cała zabawa minęła im w bardzo radosnej, tanecznej atmosferze.

 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »


Dzisiaj jest: Czwartek
15 Kwietnia 2021
Dzień Trzeźwości
Imieniny obchodzą
Anastazja, Bazyli, Leonid, Ludwina,
Modest, Olimpia, Tytus, Wacław,
Wacława, Wiktoryn, Wszegniew

Do końca roku zostało 261 dni.
Zodiak: Baran
Naszą witrynę przegląda teraz 6 gości 
Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: joomla templates vps Valid XHTML and CSS.

Projekty w jakich nasza szkoła bierze udział 

oraz Nasza Gmina